Kungligt divertissement!

Härliga minnen från förra veckans medverkan på slottets riksdagssupé och divertissement! Kungafamilj, regering och riksdag fick uppleva en musikalisk resa från medeltid till framtid, där 1700-talet representerades av utdrag ur Operabyråns Lovisa Ulrika!